Zestawienie PIT 2015 z tytułu pracy jako sprzedawca na umowę zlecenie

Coraz częściej jesteśmy zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, coraz rzadziej na etacie. Jeśli pracujesz na umowę zlecenie, dowiedz się, jak rozliczyć się z fiskusem.

Zatrudnienie w oparciu o jedną z umów cywilnoprawnych (umowę o dzieło, umowę zlecenie), to często początek kariery zawodowej. Przedsiębiorcy z wielu względów – m. in. finansowych – wolą zatrudniać osoby w oparciu o tzw.: umowy śmieciowe. Skoro coraz więcej młodych osób (choć nie tylko) zatrudnianych jest na podstawie takich umów, warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i zobaczyć, czy i jak w takiej sytuacji – zobligowani jesteśmy sporządzić deklaracje PITy 2015.

pracownicy zatrudnieni zdjęcie

Podstawą rozliczenia dochodu uzyskanego z tytułu wykonywania pracy na umowę zlecenie jest formularz PIT-11, jaki otrzymujemy od zleceniodawcy, który powinien przesłać nam go najpóźniej do końca lutego. Pit-11 zawiera bowiem informacje dotyczące:

  • wysokości osiągniętego przychodu,
  • poniesionych kosztów,
  • uzyskanego dochodu
  • oraz pobranych przez zleceniodawcę zaliczek.

PIT-11 zawiera również dane o składkach na ubezpieczenie społeczne, które odlicza się od dochodu, a także informacje o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, które pomniejszają nasz podatek. Pamiętajmy jednak, że składki te nie muszą być opłacane, gdy umowa dotyczy ucznia lub studenta, który nie ukończył 26. roku życia. Po otrzymaniu pit-11, naszym zadaniem jest wypełnienie zestawienia PIT 2015, co polega na dokładnym przeniesieniu stosownych wartości wykazanych w informacji otrzymanej od zleceniodawcy – do tak zwanego formularza głównego naszego zestawienia. Podczas tej czynności – warto szczególnie uważać, bo łatwo tu o błędy rachunkowe i omyłki przy wpisywaniu danych do niewłaściwych rubryk.

Jeśli pracowaliśmy na kilka umów zlecenie, np.: jako sprzedawca plus jako hostessa plus jako osoba roznosząca ulotki, otrzymamy wówczas od naszych zleceniodawców odpowiednio – kilka formularzy informacyjnych PIT-11. Wypełniamy przy tym tylko jedno rozliczenie roczne 2015, sumując wartości odpowiadających sobie rubryk.

Będąc zleceniobiorcą umowy-zlecenia, wypełniamy zestawienia PIT 2015 na na formularzu PIT-37 albo PIT-36. Ostateczny termin na złożenie tych deklaracji mija 30 kwietnia.

Zaledwie w jednym tylko przypadku nie trzeba wypełniać rozliczenia rocznego 2015. Chodzi tu o sytuację, gdy umowa została zawarta między pracownikiem a pracodawcą, ale kwota należności z owej umowy nie przekracza stawki 200 zł. brutto. Jeżeli zostaną spełnione łącznie powyższe warunki, otrzymany przez nas przychód nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ale będzie obciążony ryczałtem w wysokości 18 procent. Wówczas podatek zryczałtowany pobiera z naszego wynagrodzenia zleceniodawca i nie musi on wystawiać nam informacji PIT-11, a my nie jesteśmy zobowiązani uwzględniać takich umów w zestawieniu PIT 2015. Może wówczas dojść do sytuacji, w której składanie zestawienia PIT 2015 okaże się całkowicie zbędne. Będzie tak, rzecz jasna, jedynie w tej sytuacji, kiedy nie mamy innych przychodów podlegających opodatkowaniu. Jeśli zaś, tak czy inaczej, musimy złożyć deklarację, bo np.: pracowaliśmy na etacie, a spełniamy powyższe warunki dotyczące ryczałtu, wtedy naszych dochodów z umowy zlecenia po prostu nie umieszczamy w deklaracjach PITy 2015.

Wiele osób popełnia jednak błąd, myśląc, że nieprzekroczenie tzw.: kwoty wolnej od podatku, który wynosi w tym roku 3091 złotych powoduje zwolnienie z obowiązku wypełniania zestawienia PIT 2015. Pamiętajmy zatem, że w takiej sytuacji możemy co najwyżej liczyć na zwrot z Urzędu Skarbowego, ale druk pit – musimy wypełnić w terminie do 30 kwietnia. Przekroczenie tego terminu może się wiązać z wezwaniem ze skarbówki i konsekwencjami prawnymi. Warto zatem szczegółowo znać swoje prawa (np.: dotyczące ulg i odliczeń) oraz obowiązki (jak konieczność samodzielnego i poprawnego obliczenia kwoty należnego podatku).

TAGI: praca na umowę cywilnoprawną a zestawienie PIT 2015, zatrudnienie na umowę śmieciową w rozliczeniu rocznym 2015, deklaracje PITy 2015 sprzedawców na umowę zlecenie, zatrudnienie na umowy cywilnoprawne w zestawieniu PIT 2015, rozliczenie roczne 2015 dla pracujących na umowy śmieciowe, zestawienie PIT 2015 sprzedawcy bez etatu

Polityka Prywatności